งานสัมมนาวันผังเมืองโลก Resilient & Recovery Cities ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด 19 ในรูปแบบ Virtual Video อัดแน่นการบรรยายจาก 14 ผู้เชี่ยวชาญ กดปุ่มเล่นวีดีโอเพื่อรับชมงานสัมมนา และรับชมกิจกรรมที่น่าสนใจได้จากเมนูบนหน้าจอ
DPT Insight Interview Forum Spotlight Exhibition Community

งานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ.2564

Resilient & Recovery Cities

ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนาทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ (VIRTUAL VIDEO) เนื่องในวันผังเมืองโลก ดึงผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา แลกเปลี่ยนความรู้ เปิดมุมมอง สู่การพัฒนางานผังเมืองให้เท่าทันกับสถานการณ์เมืองปัจจุบัน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ ผู้เกี่ยวข้องในการร่วมสร้างเมือง สามารถร่วมรับชมงานสัมมนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

งานสัมมนาวันผังเมืองโลก 2564
ครั้งแรกของงานสัมมนาผังเมืองในรูปแบบ Virtual Video
อัดแน่นการบรรยายจาก 16 ผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย อาทิ Interview / DPT Insight / Exhibition / WTPD Community

รับชมพร้อมกัน วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป