ชวนอ่านรายงานประจำปี เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ชวนอ่านรายงานประจำปี เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

 โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง

รายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 

<<DOWNLOAD>>

 
หมายเหตุ : เนื่องจากรายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเมื่อได้นำเสนอครบทั้ง 3 คณะดังกล่าวแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปได้

 

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
Leave A Comment / แสดงความคิดเห็น:

Your email address will not be published. Required fields are marked *