รู้จักบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการผังเมือง คณะต่างๆ

รู้จักบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการผังเมือง คณะต่างๆ

โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง

   – คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ

– คณะกรรมการผังเมือง

– คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
Leave A Comment / แสดงความคิดเห็น:

Your email address will not be published. Required fields are marked *