ล้ำไปอีกขั้น… การสำรวจและทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

ล้ำไปอีกขั้น… การสำรวจและทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ร่วมกับ สำนักวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

การสำรวจและทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV  <<DOWN LOAD>>

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
Leave A Comment / แสดงความคิดเห็น:

Your email address will not be published. Required fields are marked *