กำลังฮิต! แอปพลิเคชัน Landuse Plan ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง 

กำลังฮิต! แอปพลิเคชัน Landuse Plan ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง 

โดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

Application Landuse Plan คือ ระบบที่ช่วยตรวจสอบข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อกำหนดควบคุมอาคารตามพิกัดสถานที่ หรือจังหวัดที่ต้องการสอบถาม รวมทั้งการแสดงที่ตั้งของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ในแต่ล่ะจังหวัด  มีให้ดาวน์โหลดทั้งระบบ Android และ IOS และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

Click Download คู่มือการใช้งาน

Link Download Application สำหรับระบบ Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.landuseplan

Link Download Application สำหรับระบบ IOS https://apps.apple.com/th/app/landuse-plan/id1573524031?l=th

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
Leave A Comment / แสดงความคิดเห็น:

Your email address will not be published. Required fields are marked *