สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

เอกสารนิทรรศการ ” กรอบการพัฒนาย่านนวัตกรรม INNOVATION DISTRICT FRAMEWORK “

โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Click Download เอกสาร (NIA)