องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)

เอกสารนิทรรศการ ” โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต “

โดย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)

Click Download เอกสาร JICA (1)

 

 

Click Download  เอกสาร JICA (2)

 

 

Click Download เอกสาร JICA (3)

 

 

Click Download เอกสาร JICA (4)

 

 

Click Download เอกสาร JICA (5)

 

 

Click Download เอกสาร JICA (6)

 

 

Click Download เอกสาร JICA (7)

 

 

Click Download เอกสาร JICA (8)

 

 

 

Click Download เอกสาร JICA (9)