WTPD Community

ร่วมแสดงความคิดเห็น

5. การจัดงานสัมมนาวันผังเมืองโลกในปีต่อไปท่านจะเข้าร่วมงานหรือไม่

27 Comments on 5. การจัดงานสัมมนาวันผังเมืองโลกในปีต่อไปท่านจะเข้าร่วมงานหรือไม่

 • ชัชภณ

  เข้าร่วมแน่นอน

  November 8, 2021 at 9:11 am Reply
 • akom

  เข้าร่วมครับ

  November 8, 2021 at 11:02 am Reply
 • ฐาปณี นนทบุรี

  ฐาปณี นนทบุรี เข้าร่วมจ้ะ

  November 8, 2021 at 12:46 pm Reply
 • วิชัย นิราศภัย เครือข่ายผังเมือง จังหวัดนนทยุรี

  วิชัย เข้าร่วมครับ

  November 8, 2021 at 12:53 pm Reply
 • วิชัย เครือข่ายผังเมือง นนทบุรี

  วิชัย เข้าร่วมครับ

  November 8, 2021 at 12:54 pm Reply
 • ณัฐพร

  เข้าร่วมครับ

  November 8, 2021 at 1:35 pm Reply
 • พรสวรรค์

  เข้าร่วมครับ

  November 8, 2021 at 1:45 pm Reply
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

  เข้าร่วมค่ะ

  November 8, 2021 at 2:09 pm Reply
 • อัง

  เข้าร่วมแน่นอนค่ะ

  November 8, 2021 at 2:12 pm Reply
 • Ben Pat

  เข้าร่วมแน่นอนค่ะ

  November 8, 2021 at 2:13 pm Reply
 • ไก่

  เข้าร่วมค่ะ

  November 8, 2021 at 2:17 pm Reply
 • Bunny

  ยินดี เข้าร่วมค่ะ

  November 8, 2021 at 2:22 pm Reply
 • Rasir

  เข้าร่วมค่ะ

  November 8, 2021 at 2:23 pm Reply
 • เกศ

  เข้าร่วมค่ะ

  November 8, 2021 at 2:26 pm Reply
 • นภัส

  เข้าร่วมแน่นอนค่ะ

  November 8, 2021 at 2:28 pm Reply
 • ่juji

  เข้าร่วมค่ะ

  November 8, 2021 at 2:28 pm Reply
 • Boon

  เข้าร่วมค่ะ

  November 8, 2021 at 2:34 pm Reply
 • Pim

  เข้าร่วมค่ะ

  November 8, 2021 at 3:05 pm Reply
 • haris

  เข้าร่วมครับ

  November 8, 2021 at 3:34 pm Reply
 • สุรเดช อยู่มั่นธรรมา

  เข้าร่วมครับ

  November 8, 2021 at 4:14 pm Reply
 • Risa

  จะเข้าร่วมในทุก ๆ ปี ที่จัดเลยค่ะ

  November 8, 2021 at 4:17 pm Reply
 • นรินทร์ อยู่สุข

  ยินดีเข้าร่วมแน่นอน ครับ

  November 8, 2021 at 4:23 pm Reply
 • Saowa

  เข้าร่วมค่ะ

  November 8, 2021 at 4:29 pm Reply
 • มนสิชา สังข์ศิลป์เลิศ

  เข้าร่วมแน่นอนค่ะ ถ้าเปิดกว้างให้นักเรียน ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมงาน

  November 9, 2021 at 7:52 am Reply
 • สุรชัย

  เข้าร่วมอย่างแน่่นอนครับ

  November 9, 2021 at 7:56 am Reply
 • Natthi

  เข้าร่วมค่ะ ควรประชาสัมพันธ์ไปให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ด้วยค่ะ

  November 9, 2021 at 4:12 pm Reply
 • นางสุจิตรา สงวนศิริ

  เข้าร่วมค่ะ

  November 10, 2021 at 10:00 am Reply
Leave A Comment:

Your email address will not be published.